Wij hebben de nodige kennis in huis op het gebied van strafrecht. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien, handelen snel en blijven altijd professioneel. Hierdoor bent u verzekerd van de beste verdediging. Een strafrechtadvocaat is een vertrouwenspersoon: als behartiger van uw belangen lichten wij u in over wat u kunt verwachten. Tegelijkertijd gaan wij voor u op zoek naar ontlastend materiaal dat uw verdediging kan versterken en onderbouwen. Naast het “algemeen strafrecht” waaronder zaken als verkeersdelicten, diefstal en fraude vallen, kunt u ons ook inschakelen voor zaken die vallen onder het ‘bijzonder strafrecht’.

Aanhouding
Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit, kunt u door de politie, ook buiten heterdaad, worden aangehouden. Na de aanhouding kunt u worden overgebracht naar een politiebureau of cellencomplex om te worden gehoord als verdachte. In dat geval heeft u als aangehouden verdachte een aantal rechten waar u zonder meer gebruik van kunt maken.
Voor aanvang van het verhoor heeft u als aangehouden verdachte het recht om een advocaat te spreken. De politie is verplicht u te wijzen op dit recht, maar zal doorgaans zeggen dat u ook hier afstand van kunt doen. Wij raden u aan om daadwerkelijk gebruik te maken van uw recht om een advocaat te raadplegen. Na de aanhouding kunt u aan de politie doorgeven dat u mr N.Assouiki wenst te raadplegen. Zonder uitzondering, en voor u geheel kosteloos, staat zij dan tot uw beschikking. Hier zijn geen kosten aan verbonden.Onze praktijkvoering is zo ingericht dat mr N. Assouiki en haar achtervang altijd beschikbaar zijn, zodat wij u op heel korte termijn kunnen bezoeken. Mocht u van te voren al een uitnodiging hebben ontvangen om te verschijnen op het politiebureau voor verhoor of om te worden aangehouden als verdachte, dan kunt u een afspraak met ons maken. Wij kunnen u dan in een vrijblijvend gesprek adviseren wat uw rechten zijn en u voorbereiden op het verhoor.

Jeugd(straf)recht
Wilt u als ouder, verzorger of voogd weten wat u te wachten staat en wat de rechten van uw kind zijn?
Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het jeugdrecht. Het jeugdrecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een strafzaak, maar ook over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.Uw kind heeft te maken met een confrontatie met justitie. Bij Advocatenkantoor Assouiki bent u en is uw kind in goede handen op het gebied van het jeugd(straf)recht. Wij kunnen u en uw kind begeleiden bij het proces en er voor zorgen dat uw kind wordt vrijgesproken of dat de strafmaat wordt beperkt en dat het krijgen van een strafblad zo mogelijk wordt voorkomen. Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen.